Ar išmokome sąmoningai minėti Mokslo ir žinių dieną?

Nuotrauka ntakd.lrv.lt

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas sveikina visus su artėjančia Rugsėjo 1-ąja!

Ta proga maloniai primename, jog Alkoholio kontrolės įstatyme įtvirtintas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais kiekvienų metų rugsėjo 1 d.

Draudimo prekiauti šią dieną alkoholiniais gėrimais išimtis yra taikoma tik ūkio subjektams, vykdantiems veiklą viešojo maitinimo vietose. Departamentas primena, kad norint šią dieną prekiauti alkoholiniais gėrimais, kavinė ar baras turi realiai teikti viešojo maitinimo paslaugas, t. y. išpilstyti alkoholinius gėrimus į kavinei įprastą tarą (bokalus, taures ir pan.), sudaryti sąlygas alkoholinius gėrimus klientams vartoti tik vietoje. Todėl rekomenduojame ūkio subjektams šią dieną laikytis nustatytos tvarkos ir  neparduoti alkoholinių gėrimų išsinešti.

Departamentas džiaugiasi, kad šio draudimo pažeidimų kasmet nustatoma vis mažiau. Departamento duomenimis, 2017 metais nustatyti 5 pažeidimų  atvejai, 2018 metais – 9, 2019 m. – 6. Taip pat reikėtų atskirai paminėti, jog panaši tendencija yra ir dėl apsinuodijimų alkoholiu šią dieną – 2017 metais nustatyti 3 atvejai, 2018 metais – 6, iš jų 3 nepilnamečiai, 2019 m. – 1 atvejis ir nei vieno nepilnamečio. Tokie teigiami pokyčiai sietini ne tik su verslo socialiai atsakingesniu požiūriu ir elgesiu, bet ir su didėjančiu gyventojų sąmoningumu alkoholio vartojimo klausimais.

Kaip ir kasmet, Rugsėjo 1-ąją Departamentas skirs ypatingą dėmesį prekybos alkoholiniais gėrimais vietų stebėsenai ir priežiūrai, tačiau nuoširdžiai tikimasi pažeidimų išvengti. Alkoholio kontrolės įstatymas įmonėms, pažeidusioms minėtą draudimą, numato ekonominio pobūdžio sankcijas – nuo 289 eurų iki 868 eurų baudą, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – bauda nuo 868 eurų iki 1448 eurų.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *