KAM sudarė šių metų šauktinių sąrašus

Krašto apsaugos ministerijoje ketvirtadienį sudaryti 2020 metų karo prievolininkų sąrašai, juose yra daugiau nei 38 tūkst. jaunuolių.

„Pasirašiau visus suformuotus sąrašus. (…) Procesas buvo tikrai sklandus“, – žurnalistams sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Šiemet šauktinių sąrašai pirmą kartą sudaromi atnaujinus šaukiamųjų amžių, šiuo metu jis siekia 18 – 23 metus. Vos pilnametystės sulaukę jaunuoliai galės būti šaukiami tuo atveju, jeigu nesimoko.

Iš viso devynių mėnesių tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose pradės 3828 karo prievolininkai.

R. Karoblis sakė, kad šauktiniai yra „šviežio kraujo įliejimas į kariuomenę“ ir yra gera priemonė stiprinti ryšį tarp ginkluotųjų pajėgų ir visuomenės.

Jis taip pat tvirtino, kad „jauninti“ šauktinių sąrašus nuspręsta dėl to, kad vyresni šaukiamieji teikdavo daug prašymų atidėti tarnybą, todėl „administracinė našta pašaukiant vyresnio amžiaus žmones buvo didesnė nei nauda“.

„Korekcija buvo, kad užtikrintumėme didesnį patogumą vyresnio amžiaus jaunuoliams, nes jie yra pradėję dirbti darbus, kai kurie išvyksta į užsienį, kai kurie kuria šeimas“, – teigė ministras.

Sąrašai sudaryti atsitiktine tvarka, remiantis kompiuterių programa. Procedūrą stebėjo aštuoni visuomenės atstovai.

Taip pat pirmą kartą sąrašuose atsidūrė aukštųjų mokyklų studentai. Tačiau patekę į juos studentai turės apsisprendimo galimybę – sustabdyti studijas ir atlikti devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba nenutraukus studijų pasirinkti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kurie vyksta trejus metus savaitgaliais, arba studijuoti ir trejus metus tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

Nepasirinkus nė vieno iš minėtų tarnybos būdų, karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje bus atidėta tarnyba, šaukimas būtų pratęsiamas, kol jiems sukaks 26 metai, bet ne ilgiau nei vienus metus po studijų baigimo. Baigę studijas jaunuoliai vieną kartą turės galimybę patekti į šaukiamųjų sąrašus.

Sąrašų sudarymą stebėjęs Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas Julius Kornelijus Vaičiakas sakė, kad procesas vyko skaidriai, tačiau žinia apie šiemet įtraukiamus studentus buvo iškomunikuota per vėlai.

Sudaryti karo prievolininkų sąrašai vėliausiai iki sausio 16 dienos bus paskelbti interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt.

„Tos savaitės mums reikia tam, kad prie kiekvieno karo prievolininko galėtume įrašyti papildomą informaciją, iki kada karo prievolininkas turi atlikti tam tikras pareigas“, – sakė Karo prievolės ir administravimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Sudarius ir paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir toliau galės teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Krašto apsaugos ministerija tikisi, kad ir toliau daugelis jaunuolių į tarnybą ateis savanoriškai, nors privalomai pašaukiamųjų skaičius kasmet didėja.

Pernai privalomai pašaukti 290 iš beveik 3,7 tūkst. karo prievolininkų.

Pasak A. Balčiūno, sunku prognozuoti, ar privalomai šaukiamų jaunuolių daugės, nes šiemet pirmą kartą sąrašuose atsidurs 18-mečiai ir studentai.

„Kokį rezultatą turėsime metų pabaigoje, aš nedrįsčiau prognozuoti“, – teigė jis.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba atnaujinta 2015 metų pavasarį, reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *