KAM sudaromi šių metų karo prievolininkų sąrašai

Ketvirtadienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) Vilniuje bus sudaromi 2020 metų karo prievolininkų sąrašai.

Į juos bus įtraukta apie 38 tūkst. 18–23 metų jaunuolių. Iš jų į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose planuojama pašaukti 3828 karo prievolininkus, pranešė ministerija.

Karo prievolininkų sąrašas bus sudaromas atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa.

Planuojama, kad sąrašų sudarymo pradžią stebės ir inicijuos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, aštuoni visuomenės atstovai iš Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Atsargos karininkų sąjungos ir Lietuvos šaulių sąjungos. 

Pirmą kartą į šauktinių sąrašus bus įtraukiami aukštųjų mokyklų studentai. Tačiau patekę į juos studentai turės apsisprendimo laisvę – sustabdyti studijas ir atlikti devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba nenutraukus studijų pasirinkti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kurie vyksta trejus metus savaitgaliais, arba studijuoti ir trejus metus tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

Nepasirinkus nė vieno iš minėtų tarnybos būdų, karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje bus atidėta tarnyba, šaukimas būtų pratęsiamas, kol jiems sukaks 26 metai, bet ne ilgiau nei vienus metus po studijų baigimo. Baigę studijas – jaunuoliai vieną kartą turės galimybę patekti į šaukiamųjų sąrašus.

Sudaryti karo prievolininkų sąrašai bus paskelbti interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt.

Sudarius ir paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir toliau galės teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba atnaujinta 2015 metų pavasarį. Tai padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *