L.Linkevičius ES kolegas ragino padėti vienų kitų piliečiams ir stabdyti mobilumo paketą

Nuotrauka urm.lt

Europos Sąjungos (ES) šalys turėtų padėti vieni kitų piliečiams, dėl koronaviruso įstrigusiems trečiosiose šalyse, be to, nereikėtų tvirtinti vadinamojo mobilumo paketo, teigia Lietuvos užsienio reikalų ministras.

„ES piliečių teisė gauti konsulinę pagalbą net ir tose šalyse, kuriose jie neturi nacionalinės diplomatinės atstovybės, yra pamatinė ES vertybė, todėl itin svarbu, kad ES valstybės narės būtų solidarios, padėtų viena kitos piliečiams toli nuo Europos nutolusiuose kraštuose. Tikimės, kad padėdami vieni kitiems užtikrinsime, kad visi piliečiai saugiai galės grįžti namo“, – sakė Linas Linkevičius.

Penktadienį Linas Linkevičius vaizdo konferencijos būdu dalyvavo neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime, skirtame aptarti tarptautinį atsaką į COVID-19 pandemiją.

Anot Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, L. Linkevičius pabrėžė, kad teikiant konsulinę pagalbą ir vykdant trečiosiose šalyse įstrigusių ES piliečių repatriaciją būtina koordinuoti veiksmus su Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba, turinčia platų atstovavimo tinklą visame pasaulyje.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija kasdien perduodanti informaciją apie trečiose šalyse esančių, norinčių repatrijuoti Lietuvos piliečių skaičius Europos išorės veiksmų tarnybai.

Lietuvos ministras taip pat atkreipė kolegų dėmesį, kad šiuo metu negalima tvirtinti prieštaringai vertinamą vadinamąjį mobilumo paketą. 

„Matome, koks gyvybiškai svarbus šiandieną transporto sektorius. Manau, kad šiomis aplinkybėmis nepateisinama ir netikslinga tvirtinti taip vadinamą mobilumo paketą, akivaizdžiai diskriminuojantį mūsų vežėjus“, – tvirtino L. Linkevičius.

ES senbuvių inicijuotas vežėjų veiklą reglamentuojantis paketas numato įpareigoti vilkikus periodiškai grąžinti į jų registracijos šalį. Rytų europiečiai teigia, kad nauja tvarka išstums periferijos šalių transporto kompanijas iš rinkos ir padidins taršą keliuose.

Pasak Lietuvos ministro, ES turi kritiškai įvertinti ir situaciją, kai gyvybiškai svarbi medicinos priemonių ir kai kurių medikamentų gamyba sukoncentruota Kinijoje ar Indijoje.

„ES turi skatinti savo pramonės vystymą, mokslinius tyrimus. Būtina paspartinti derybas dėl daugiametės finansinės perspektyvos, ypatingą dėmesį skiriant sanglaudai, socialinei rūpybai, medicinai“, – sakė L. Linkevičius. 

Jis informavo, kad Lietuvos įmonės imasi aktyvių veiksmų perorientuodamos savo gamybą ir resursus, verslas ir mokslas aktyviai įsijungia į kovą su COVID-19 siūlydami inovatyvius sprendimo būdus.

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, Lietuvoje apie 140 Lietuvos įmonių perorientavo savo veiklą ir pradėjo gaminti kovai su pandemija reikalingą medicininę įrangą, reagentus ir apsaugos priemones, dezinfekavimo įrenginius.

L. Linkevičius taip pat ragino ES imtis aktyvių veiksmų kovojant su dezinformacija – operatyviai, skaidriai ir sistemiškai komunikuoti savo piliečiams apie ES veiksmus kovoje su pandemija. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.