Mišios su žmonėmis galės vykti kasdien, išskyrus sekmadienius

Nuotrauka BFL/ Mindaugas Vaičiulis

Nuo pirmadienio mišios su žmonėms bažnyčiose galės vykti kasdien, išskyrus sekmadienius, penktadienį pranešė Lietuvos Vyskupų konferencija.

Pasak vyskupų, nors leidimas dalyvauti pamaldose tikintiesiems ir duotas, bažnyčios turės riboti jų skaičių.

„Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių – 10 kvadratinių metrų vienam žmogui. Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi dviejų metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to – lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun“, – rašoma išplatintame pranešime.

Vyskupų konferencija ragina tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus, o mišias stebėti internetu.

Taip pat bažnyčiose prie įėjimo turi būti padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus mišias aukojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu.

„Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų“, – rašoma pranešime.

Laidotuvių apeigos, anot vyskupų, ir toliau atliekamos tik kapinėse. Jose gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo.

„Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais“, – teigia Lietuvos vyskupų konferencija.

Nuo kovo 16 dienos šalyje įvedus karantiną, Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupai, laikydamiesi rekomendacijų, buvo atšaukę visas viešas pamaldas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *