Nušovus 120 vilkų, baigiamas jų medžioklės sezonas

Šalies medžiotojams nušovus 120 vilkų, nuo ketvirtadienio baigiamas šių gyvūnų medžioklės sezonas, pranešė Aplinkos ministerija.

Vilkų medžioklė nutraukiama Aplinkos ministro įsakymu išnaudojus visą limitą, nors įprastai medžioklė leidžiama nuo  spalio 15 dienos iki balandžio 1 dienos.

Šį medžioklės sezoną buvo leista sumedžioti 120 vilkų.

Tai, kad limitas išnaudotas taip anksti, pasak Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyresniojo patarėjo Vilmanto Graičiūno, leidžia manyti, kad vilkų populiacija šalyje yra geros būklės. Anksčiau užbaigus sezoną, tikimasi, kad nebus trikdoma ir gyvūnų ruja, trunkanti nuo sausio pabaigos iki kovo vidurio, nebus medžiojamos trikdomos vaikingos vilkų patelės. Jos jauniklių atsiveda balandžio pabaigoje.

Vilkų medžioklė ribojama vadovaujantis tarptautiniais teisės aktais. Šių gyvūnų populiacija panašiai reguliuojama ir Latvijoje bei Estijoje, tuo metu Lenkijoje leidžiama medžioti tik probleminius individus, vilkų apsaugai steigiamos „Natura 2000“ teritorijos.

Ministerija pabrėžia, kad vilkai ekosistemose atlieka labai svarbų vaidmenį: naikindami lapes, mangutus ir kitus smulkesnius plėšrūnus, jie padeda išsaugoti nykstančias, ant žemės perinčių paukščių rūšis – kurtinius, tetervinus, jerubes.

Aplinkosaugininkai primena medžiotojams, kad jie privalo kiekvieną sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege ir visus metus teikti informaciją apie pastebėtus vilkus, lūšis ir ruduosius lokius.

Už neteisėtai sumedžiotą vilką tektų sumokėti nuo 800 iki 1800 eurų baudą ir atlyginti laukiniams gyvūnams padarytą daugiau nei tūkstančio eurų žalą.

Be to, konfiskuojami ginklai, transporto priemonės, panaudotos neteisėtai medžioklei ar neteisėtai sumedžiotiems gyvūnams gabenti: tokį nusižengimą padaręs asmuo netenka teisės medžioti nuo vienų iki penkerių metų.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *