Pasirengti mokesčių keitimui prezidentas siūlo numatyti mažiausiai pusmetį

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo sustiprinti kai kurių aplinkosaugos rizikų vertinimą, įtvirtinti mokesčių sistemos stabilumą, taip pat užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir teisėkūros proceso skaitmenizavimą.

Šalies vadovas viešai konsultacijai teikia Teisėkūros pagrindų bei Mokesčių administravimo įstatymų pakeitimus. 

Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimai numato įtvirtinti atvejus, kada teisėkūros iniciatyvas būtų privaloma įvertinti aplinkosaugos bei klimato kaitos aspektais, iš anksto numatant priemones tai rizikai suvaldyti.

Prezidentas, be to, siūlo numatyti minimalų 6 mėnesių laiką įsigalioti su biudžetu priimamiems mokesčių pokyčiams, kai mokestinė našta didinama. 

Pasak G. Nausėdos, mokesčių pakeitimai dabar įsigalioja vidutiniškai per 91 dieną. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skaičiavimu, pažangiose šalyse verslui prisitaikyti prie tokių pokyčių dažniausiai suteikiama 150 ir daugiau dienų.

Prezidentas taip pat inicijuoja Teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimus, numatančius, kad dalis teisės aktų, kuriuose yra asmens duomenų, būtų viešai skelbiami tik nuasmeninti. Nenuasmeninti teisės aktai būtų skelbiami tik tuomet, kai tai pagrįsta viešuoju interesu. 

Dabartinė tvarka, kai viešai skelbiami visi teisės aktai, esą neatitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų.

Šalies vadovas taip pat siūlo atsisakyti Teisėkūros pagrindų įstatymo išimties, pagal kurią prezidentas yra vienintelis valstybės politikas, negalintis pasirašyti teisės aktų elektroniniu parašu. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.