SADM siūlys keisti socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą neįgaliesiems

Nuotrauka BFL/Andrius Ufartas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlys keisti socialinės reabilitacijos paslaugų teikimą žmonėms su negalia.

Socialinių paslaugų įstatyme planuojama socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikiamas paslaugas priskirti socialinės priežiūros paslaugoms, pranešė ministerija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė tvirtina, kad pakeitimų naudą pajus žmonės su negalia ir jų artimieji.

„Paslaugos taps ne tik labiau prieinamos, bet ir vienodai kokybiškos visoje Lietuvoje, pritaikytos individualiems poreikiams“, – SADM pranešime cituojama M. Navickienė.

Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo projektas šiuo metu derinamas su suinteresuotomis institucijomis. Planuojama, kad Vyriausybę jis bus pateiktas rudens pradžioje.

Pasak ministrės, tikimasi, kad pakeitimai padėtų atkurti ar suformuoti žmonių savarankiško gyvenimo įgūdžius, įgyti išsilavinimą, užtikrintų lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime bei darbo rinkoje.

Įsigaliojus pakeitimams, socialinės reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos nemokamai tol, kol žmogui jų reikia. Pasibaigus socialinei reabilitacijai, asmuo, esant poreikiui, galės kreiptis dėl kitų socialinių paslaugų teikimo.

Siūloma, kad žmonių su negalia individualūs poreikiai būtų tenkinami „vieno langelio“ principu, tai yra žmogus dėl šių paslaugų, kaip ir dėl kitų socialinių paslaugų, turės kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Įtvirtinus socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas kaip socialinės priežiūros paslaugas, jos būtų akredituojamos. Akredituotas socialinės reabilitacijos paslaugas galės teikti tik tos įstaigos ar organizacijos, kurioms bus suteikta tokia teisė.

Anot ministerijos, tai padės efektyviau planuoti, organizuoti bei teikti socialinės reabilitacijos paslaugas, jos taps labiau prieinamos, kokybiškesnės, o paslaugų teikėjai galės pasiūlyti įvairesnių socialinės reabilitacijos paslaugų.

Pažymima, kad mažės administracinė našta savivaldybėms, – nereikės kasmet organizuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursų.

Pranešime nurodoma, kad pakeitimams įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų nereikės.

Socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų biudžeto kasmet skiriama daugiau kaip 4 mln. eurų. Šiemet skirta daugiau kaip 5 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybės prisideda ne mažiau kaip 20 proc. skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

Pasak M. Navickienės, neįgaliųjų socialinės integracijos politiką reikia keisti nuo šalpos ir palaikymo link pačių neįgaliųjų gebėjimų, savarankiškumo ugdymo, integracijos į vietos bendruomenes ir apskritai į socialinį gyvenimą.

„Sėkminga integracija prasideda nuo patarimų, integracijos principų suvokimo: neįgaliųjų kaip lygiaverčių bendruomenės narių priėmimo, nuolatinių socialinių santykių palaikymo, partnerystės tarp neįgalaus žmogaus ir jo šeimos, specialistų ir bendruomenės, vienodų mokymosi sąlygų sudarymo, galimybių dirbti, mažinant jų priklausomybę nuo kitų žmonių“, – sakė ministrė.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *