Seimas nesutiko sutrumpinti termino, per kurį vairuotoją turi pasiekti bauda už greitį

Nuotrauka lakd.lrv.lt

Seimas nesutiko sutrumpinti termino, per kurį vairuotoją turi pasiekti bauda už greičio viršijimą, kai pažeidimas fiksuojamas stacionariomis ar mobiliomis fiksavimo sistemomis.

Parlamentas šią savaitę balsavo už Administracinių nusižengimų kodekso pataisą, kad administracinės baudos už kameromis fiksuotą greičio viršijimą turi būti paskiriamos per 30 darbo dienų, bet joms nepritarė.

Už tokį projektą per priėmimą balsavo 47, prieš buvo septyni ir susilaikė 57 parlamentarai.

Pirminiame projekto variante baudai skirti buvo numatytas 60 dienų terminas vietoje bendro dvejų metų reikalavimo, tačiau per svarstymą jis dar sutrumpintas iki 30 dienų.

Vienas pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas teigė, kad ilgas baudų skyrimo terminas nebeturi prevencinio poveikio – vairuotojai gavę baudą nebeatsimena, kas buvo prie vairo, kai kamera fiksavo pažeidimą, kur viršytas greitis.

„Kar­tais nu­tin­ka ir taip, kad pra­ėjus be­veik dve­jiems me­tams pa­žei­di­mą pa­da­ręs vai­ruo­to­jas gau­na pen­kias, de­šimt, o kar­tais ir 15 nuo­bau­dų už pra­ėju­sį lai­ko­tar­pį. Tai­gi vai­ruo­to­jas kar­tais net ne­at­si­me­na, kas vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį, ku­rio­je vie­to­je bu­vo vir­ši­ja­mas grei­tis“, – per Seimo posėdį sakė A. Bagdonas.

Anot jo, tai jau nebe baudų skyrimas, o „mokesčių surinkimas“. „Esu tik­ras, kad pra­ėjus to­kiam il­gam lai­ko tar­pui, bau­da tik­rai ne­vei­kia pre­ven­ciš­kai, ji tie­siog pa­pil­do šalies biu­dže­tą“, – kalbėjo parlamentaras.

Socialdemokratas Julius Sabatauskas teigė, kad 30 dienų yra „tik­rai ne­re­a­lus ter­mi­nas“, ir pažeidėjai išvengs baudų, nes nebus spėta suformuoti protokolo.

„Tai yra ne­tei­sin­ga, juo la­biau, kai už vi­sus ki­tus pa­žei­di­mus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se at­sa­ko­my­bę ga­li­ma pri­tai­ky­ti per dvejų me­tų laikotarpį. Čia bū­tų apsijuokimas ne tik prieš tei­si­nin­kų ben­druo­me­nę, bet ir prieš vi­sus lo­giš­kai mąs­tan­čius žmo­nes“, – kalbėjo J. Sabatauskas.

Šiuo metu kodekse galioja bendra nuostata, kad administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos.

Grupė parlamentarų iš skirtingų sako projektą parengę reaguodami į viešumoje didelį atgarsį sukėlusius atvejus, kai už padarytus administracinius nusižengimus atsakingiems asmenims protokolai su administraciniu nurodymu sumokėti baudą atėjo vienu metu, sukaupti per kelis mėnesius.

„Tokiu būdu nusižengimus padariusiems asmenims ne tik atsiranda didelė finansinė našta, bet ir taikoma Administracinių nusižengimų kodekse numatyta sunkinančioji aplinkybė − pakartotinumas“, – aiškinamajame rašte teigė parlamentarai.

*Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB «BNS» sutikimo draudžiama

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *