Seimas pasmerkė sovietinę okupaciją ir paragino aktyvinti švietimą apie jos padarinius

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Prieš 80 metų okupavusi Lietuvą Sovietų Sąjunga vykdė terorą ir genocidą, šiandien būtina tęsti okupacijos, o ypač ginkluotos antisovietinės ir antinacinės rezistencijos laikotarpio tyrimus ir jų rezultatus skleisti visuomenei, sakoma Seimo priimtoje rezoliucijoje.

Antradienį už šią rezoliuciją balsavo 114 Seimo narių, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.

Dokumente teigiama, kad 1940 metų birželio 15 dieną okupavus Lietuvą, SSRS represinių veiksmų aukomis tapo ne mažiau kaip dešimtadalis jos piliečių ir Antrojo pasaulinio karo pradžioje Lietuvoje prieglobstį gavę Lenkijos piliečiai.

„(…) sovietai sistemingai siekė išnaikinti šviesiausią lietuvių tautos dalį ir taip pakirsti galimybę atsikurti nepriklausomai valstybei ateityje“, – teigiama rezoliucijoje.

Joje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad SSRS teisių tęsėja Rusijos Federacija iki šiol nepripažįsta okupacijos ir jos padarytos žalos, o pastarąjį dešimtmetį šioje šalyje intensyvėja bandymai perrašinėti Lietuvos istoriją, neigiant sovietų okupacijos faktą ir juodinant rezistentų atminimą.

„Po Antrojo pasaulinio karo, kai valstybių ir tautų santykiai tikrai buvo klaikūs, vis dėlto kai kurios valstybės sugebėjo atgailauti, pripažinti savo kaltę, ir todėl Prancūzija ir Vokietija galėjo susitaikyti, todėl mes šiandien turime Europos Sąjungą. Labai įspūdingas buvo Lenkijos ir Vokietijos susitaikymas“, – antradienį Seime svarstant rezoliuciją sakė konservatorė Vilija Aleknaitė-Abramikienė.

„Tačiau yra viena valstybė, kuri niekada nepripažino savo kaltės, išskyrus tą lemtingą 1989 metų Kūčių vakarą, kai vis dėlto ryžosi pripažinti, kad buvo neteisėtas tiek Ribentropo-Molotovo pakto pasirašymas, tiek Baltijos valstybių okupacija. Mes matome, kad be atgailos negalime jai iki galo atleisti, nes nuolatos bandoma neigti tiesą, netgi savo pačios pasirašyto dokumento turinį“, – teigė ji.

Rezoliucijoje tvirtinama, kad valstybė privalo tęsti sovietinės okupacijos, o ypač ginkluotos antisovietinės ir antinacinės rezistencijos laikotarpio tyrimus ir jų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei.

Seimas taip pat paragino Vyriausybę aktyviau remti okupacijų žalos skaičiavimo darbą, skiriant tam būtiną finansavimą bei reikalauti okupacijos žalos atlyginimo iš Rusijos, kaip Lietuvą okupavusios SSRS teisių tęsėjos.

Premjeras Saulius Skvernelis antradienį Seime žurnalistams sakė pritariantis, kad okupacijos žalos atlyginimo klausimas nuolat būtų darbotvarkėje.

„Manau, kad mes tą klausimą turime kelti, niekada jo nepamiršti. Tokia mūsų valstybės pozicija, priimta gana seniai“, – tvirtino jis.

1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir įjungė ją į savo sudėtį. Prasidėjo sovietinės okupacijos laikotarpis, per kurį tūkstančiai žmonių kalinti, ištremti, nužudyti.

1990 metų kovo 11 dieną Lietuva atkūrė nepriklausomą valstybę.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.