Tautinių mažumų klausimus koordinuos nauja Vyriausybės komisija

Фото сайта lrv.lt

Tautinių mažumų klausimus koordinuos nauja Vyriausybės komisija, perimanti šią sritį iš Kultūros ministerijos.

Trečiadienį ministrų kabineto sudaryta komisija rūpinsis tautinių mažumų politika, spręs kultūros, socialinės apsaugos, švietimo, ekonomikos, užsienio ir vidaus reikalų ir kitus klausimus.  

Nutarimo projektą parengusi Vyriausybės kanceliarija pabrėžė, kad tautinių mažumų teisių apsauga apima ne tik kultūros, bet ir socialinės apsaugos, švietimo, ekonomikos, užsienio reikalų, vidaus reikalų, krašto apsaugos, žmogaus teisių klausimus, todėl „siekiant esminės pažangos tautinių mažumų teisių apsaugos srityje“, tikslinga stiprinti ir bendrai koordinuoti visų ministerijų darbą.

Komisijos sudėtį tvirtins premjeras, jai vadovaus kancleris. Į komisiją bus deleguojami viceministrai iš įvairių ministerijų, Tautinių mažumų departamento vadovas.

Papildomą dėmesį komisijoje žadama skirti kaimyninių valstybių – Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos Karaliaučiaus srities – lietuvių bendruomenių poreikiams plėtoti ryšius su Lietuva ir išsaugoti tautinę tapatybę.

Pasak Vyriausybės kanceliarijos, komisija rengs ir teiks Vyriausybei siūlymus dėl Lietuvos tautinių mažumų politikos krypčių ir prioritetų, Pietryčių Lietuvos regiono tolygesnio ekonominio vystymosi.

Komisija teiks siūlymus Vyriausybei dėl valstybės institucijų veiksmų koordinavimo integruojant tautines mažumas į Lietuvos politinį, ekonominį, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą ir švietimo sistemą, siūlys, kaip reikėtų tobulinti teisės aktus, skirtus įgyvendinti tautinių mažumų politikai, tarptautiniams įsipareigojimams užtikrinant tautinių mažumų teises.

Komisija taip pat spręs negausių tradicinių tautinių mažumų, neturinčių istorinės tėvynės (Lietuvos karaimų, totorių ir romų), tapatumo išsaugojimo ir kitus tautinių mažumų padėties gerinimo klausimus.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.