Abiturientai daugiausiai renkasi laikyti valstybinį anglų kalbos egzaminą

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Brandos egzaminus pavasarį laikys beveik 6 proc. mažiau abiturientų nei praėjusiais mokslo metais, o dažniausiai pasirinktas valstybinis egzaminas – anglų kalbos.

Prašymus kitąmet laikyti egzaminus pateikė 28 tūkst. 254 kandidatai – 1903 kandidatais arba maždaug 6 proc. mažiau negu ankstesniais metais, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra.

Pavasarį laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 tūkst. 178 kandidatai, mokyklinį lietuvių kalbos brandos egzaminą laikys 9644 abiturientai.

Valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą nori laikyti 18 tūkst. 985 kandidatai, istorijos – 8942 kandidatai.

Valstybinius lietuvių kalbos, anglų kalbos ir istorijos brandos egzaminus laikančiųjų dalis sumažėjo truputį mažiau negu 0,5 procento.

Valstybinį matematikos egzaminą laikyti pasirinko 16 tūkst. 603 kandidatai, pasirinkusiųjų laikyti šį egzaminą dalis sumažėjo beveik 5 procentais.

Informacinių technologijų valstybinį egzaminą norėtų laikyti 2834, biologijos – 6152, fizikos – 2656, chemijos – 1405, geografijos – 3523 abiturientai.

Po lietuvių kalbos, populiariausias tarp mokyklinių brandos egzaminų yra technologijų egzaminas, jį rinkosi 6514 abiturientai, menų egzaminą nori laikyti 1674 abiturientai.

Taip pat daugiau kaip 700 abiturientų laikys lenkų gimtosios kalbos, per 300 – rusų gimtosios kalbos mokyklinius egzaminus, trys – baltarusių gimtosios kalbos egzaminą.

Brandos egzaminus, kuriuos ketina laikyti pavasarį, abiturientai turėjo pasirinkti iki lapkričio 24 dienos.

Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą.

Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkosi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip septynis brandos egzaminus.

2020 metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos valstybinio egzamino kalbėjimo dalimi.

Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – fizikos – vyks birželio 19 dieną. Pakartotinė brandos egzaminų sesija numatyta birželio 22 – liepos 10 dienomis.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.