Profesinių mokyklų mokiniai galės gauti mokymosi ir socialines stipendijas

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Profesinių mokyklų mokiniai, taip pat gimnazijų moksleiviai, pasirinkę atskirus profesinio mokymo modulius, galės gauti tiek mokymosi, tiek ir socialines stipendijas.

Vyriausybė trečiadienį pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui atnaujinti stipendijų ir materialinės paramos teikimo tvarką, kuri leis nuo rugsėjo įsteigti stipendijas tiek profesinėse mokyklose, tiek ir gimnazijų I-IV klasių moksleiviams, kai šie mokosi pagal pasirinktus profesinio mokymo modulius. 

„Pirmą kartą suvienodiname stipendijų ir kitos paramos skyrimo principus aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams, nors jų dydžiai ir skiriasi: jos bus skiriamos ir už mokymosi pasiekimus. Tai dar vienas žingsnis atnaujinant profesinį mokymą, darant jį lankstesnį, patrauklesnį besimokantiems“, — sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Mokymosi stipendija galės būti skiriama už mokymosi pažangą ir pasiekimus ir mokama kas mėnesį, jos dydis galės siekti nuo 19,5 eurų iki 117 eurų.

Pagal naująją tvarką, mokiniai taip pat galės būti skatinami už dalyvavimą įvairiose veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje ir kt.), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. Kartą per metus už dalyvavimą šiose veiklose mokinys galės gauti vienkartinę mokymosi stipendiją, kurios dydis sieks nuo 19,5 iki 195 eurų.

Socialinė stipendija galės būti skiriama mokiniams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą arba esantiems iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Ją taip pat galės gauti mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus mokinius, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka jau skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama. Ji bus mokama kas mėnesį ir sieks 117 eurų.

Kita, iki 117 eurų materialinė parama galės būti teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo.

Iki šiol profesinių mokyklų mokiniai galėjo gauti nuo 10,53 euro iki 29,64 euro siekiančias stipendijas, o socialiai remtiniems galėjo būti skiriama materialinė parama, mokyklos nustatyta tvarka neviršijant nustatyto fondo.

Pagal naująją tvarką, stipendijas galės gauti profesinių mokyklų mokiniai, kurie mokosi valstybės finansuojamose vietose pagal programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją. Nauja stipendijų skyrimo tvarka galios naujai skiriamoms stipendijoms ir materialinei paramai.

Ministerija planuoja stipendijoms ir kitai materialinei paramai 2021 m. numatyti iš savo asignavimų apie 780 tūkst. eurų papildomai.

Ministerijos teigimu, šiemet profesinėse mokyklose sudaryta 1,5 tūkst. daugiau sutarčių, nei pernai – 21,1 tūkstančio. Iš jų, 20,8 tūkst. yra finansuojamos valstybės.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.