Vyriausybė ketina steigti komisiją tautinių mažumų klausimams

Ministrų kabinetas trečiadienį apsispręs, ar įsteigti komisiją tautinių mažumų klausimams spręsti.

Vyriausybės dokumentuose numatyta, kad komisija teiktų siūlymus dėl Lietuvos tautinių mažumų politikos krypčių ir prioritetų – Pietryčių Lietuvos regiono tolygesnio ekonominio vystymosi, tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų finansavimo koncepcijos peržiūrėjimo, tautinių mažumų mokyklos apibrėžimo, vardų ir pavardžių rašymo, tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo.

Komisija taip pat turės siūlyti, kaip valstybės institucijos koordinuos veiksmus integruojant tautines mažumas į Lietuvos politinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, kaip užtikrinti naujai į Lietuvą atvykstančių tautinių bendrijų integraciją į šalies visuomenę.

Tautinių mažumų politikos koordinavimas šiuo metu yra pavestas Kultūros ministerijai, tačiau jų apsauga apima ne tik kultūros, bet ir socialinės apsaugos, švietimo, užsienio reikalų, vidaus reikalų, krašto apsaugos, žmogaus teisių klausimus, rašoma premjero Sauliaus Skvernelio teikime patvirtinti naują komisiją.

Nauja komisija pasiūlymus teiks Vyriausybei, ji rinksis ne rečiau nei kartą per pusmetį.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *