Vyriausybė patvirtino dešimtmečio Nacionalinį pažangos planą

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Vyriausybė trečiadienį posėdyje patvirtino 2021-2030 metų Nacionalinį pažangos planą, kuriuo siekiama nustatyti pagrindinius valstybėje siekiamus pokyčius socialinėje, ekonominėje, aplinkos bei saugumo srityse ir sutelkti tam reikalingus finansavimo šaltinius.

Iš viso įgyvendinant planą per 2021-2030 metų laikotarpį numatoma investuoti 18 mlrd. eurų. Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansinių investicijų dalis sudaro apie 82 proc. visų planuojamų investuoti lėšų, pranešė Vyriausybės kanceliarija.

„Tai svarbus skėtinis visų valstybės sričių pokyčius numatantis dokumentas, kuriame siekiame spręsti kertinius iššūkius: ekonomikos perorientavimą į aukštos pridėtinės vertės, žiedinę ekonomiką, didinti švietimo kokybę ir tolygumą, mažinti nelygybę, socialinę ir regioninę atskirtį“, – pranešime sakė premjeras Saulius Skvernelis. 

Plane numatomi ilgalaikiai strateginiai tikslai, uždaviniai ir kiekybiniai rodikliai 2030-iesiems metams. Pasak pranešimo, įgyvendinant planą bus užtikrintas 2020 metais pradėtų ir sparčiai ekonomikos transformacijai skirtų veiksmų, suplanuotų Ateities ekonomikos DNR plane, tęstinumas bei vykdomi ilgalaikiai šalies pažangai būtini struktūriniai pokyčiai.

Ateinančiam dešimtmečiui formuluojama 10 strateginių tikslų, tarp kurių yra perėjimas prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi, šalies tarptautinio konkurencingumo didinimas, taip pat gyventojų socialinės gerovės didinimas, sveikatos stiprinimas ir Lietuvos demografinės padėties gerinimas.

Siekiant įgyvendinti būtinus sisteminius pokyčius, mažinti ekonominius, socialinius ir regioninius netolygumus, gerinti švietimo, sveikatos, kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, plane numatoma didinti bendrojo vidaus produkto (BVP) perskirstymą per valstybės biudžetą.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.