JAV iš gynybos biudžeto skirs 175 mln. dolerių Baltijos valstybėms

Jungtinės Valstijos iš savo gynybos biudžeto skirs 175 mln. dolerių (157,7 mln. eurų) Estijai, Latvijai ir Lietuvai, be to, pirmą kartą per visą istoriją bus skirta lėšų Baltijos šalių oro erdvės gynybos plėtrai.

Iš 2020 metų JAV gynybos biudžeto karinio bendradarbiavimo su Baltijos valstybėmis plėtojimui bus skirta 125 mln. dolerių (112,6 mln. eurų). Taip pat pirmą kartą Pentagono biudžete sukuriama atskira, 50 mln. dolerių (45 mln. eurų) eilutė Baltijos šalių oro erdvės gynybos plėtrai remti, paskelbė Estijos gynybos ministerija.

Estijos gynybos ministras Juri Luikas (Jūris Luikas) sakė, kad atgrasomosios ir gynybinės pozicijos stiprinimas Baltijos valstybėse, įskaitant oro erdvę ir oro erdvės gynybos klausimus, yra svarbus bendrai NATO ir pačioms Jungtinėms Valstijoms.

„Mūsų sąjungininkas aiškiai patvirtina savo įsipareigojimą dėl kolektyvinės gynybos rytiniame Europos sparne“, – pridūrė J. Luikas.

Pasak jo, JAV parama Baltijos valstybių perėjimui nuo oro erdvės kontroliavimo prie oro erdvės gynybos yra itin svarbi.

„Kad būtų pereita nuo oro erdvės kontroliavimo prie oro erdvės gynybos, reikia bendro visų sąjungininkių sprendimo, bet JAV pozicija ir praktinė parama yra labai svarbios. Labai vertiname JAV paramą mūsų regiono gynybos plėtrai“, – sakė Estijos gynybos ministras.

Be to, atitinkamame JAV įstatymo projekte yra solidarumo išlyga, patvirtinanti Amerikos įsipareigojimą Baltijos regionui ir pavedanti Pentagonui parengti pagalbos gynybos srityje analizę.

Oro erdvės gynyba yra įvairiapusiškesnė už oro erdvės kontroliavimą, susidedanti iš išankstinio perspėjimo sistemų, stebėsenos galimybių, priešlėktuvinių ir priešraketinių ginkluotės sistemų ir karių, galinčių vykdyti oro erdvės gynybos operacijas, kurios nenumatomos pagal dabartinę oro erdvės kontroliavimo sistemą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) Nacionalinės gynybos įgalinimo įstatymą (National Defense Authorization Act, NDAA), kuriuo numatyta pagalba Baltijos šalims, pasirašė praėjusį penktadienį.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.