Šiemet nerasta, kam suteikti nacionalinio mecenato vardo

Šiais metais neatsirado kandidato į nacionalinio mecenato vardą, tačiau pirmą kartą planuojama pagerbti du savivaldybių mecenatus.

„Nacionalinio mecenato šiemet nebuvo pasiūlyta. Tikimės, kad bus pasiūlyta kitais metais“, – BNS sakė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Pagal įstatymą, nacionalinio mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 1 mln. eurų paramą kultūros, švietimo, mokslo, kitam projektui ar projektams.

Kadangi tokia suma neturi būti skiriama per vienus metus, ministro teigimu, ateityje asmenų, vertų mecenatų vardo, turėtų daugėti.

„Mecenato vardas suteikiamas už augantį indėlį į kultūrą. Per kelerius metus ta suma gali susikaupti ir tapti tokia, kokia nustatyta įstatyme. Tad mecenatai auga Lietuvoje“, – teigė jis.

Kita vertus, M. Kvietkauskas pasidžiaugė, kad šiemet pirmą kartą sulaukta pasiūlymo mecenatų vardus suteikti dviem savivaldybių mecenatams.

Mecenavimo taryba rekomendavo jiems suteikti mecenatų statusus.

„Tai įvertinimas tikrai už didelį indėlį – 250 tūkst. eurų – kultūrai. Mes tikrai labai džiaugiamės, kad yra du savivaldybių mecenatai, suteikę tokią paramą kultūrai“, – BNS sakė ministras.

Jis teigė negalįs įvardyti šių mecenatų, kol nepriimti oficialūs sprendimai.

Įstatymas numato, kad savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 tūkst. ar mažiau, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui. Didesnėse ir kurortinėse savivaldybėse mecenatu pripažįstamas asmuo, skyręs ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą.

Šiuo metu galiojantis Mecenavimo įstatymo nenumato jokių lengvatų finansinę paramą teikiantiems verslininkams.

Mecenatams įteikiamas specialus ženklas, jų vardai įrašomi į Mecenatų knygą.

M. Kvietkauskas teigė, kad pasirinktas simbolinis mecenatystės skatinimas. Tačiau jis neatmetė galimybės ateityje numatyti ir mokestinių ar kitokių lengvatų už paramą kultūrai.

„Kai kuriose sferose tos paramos formos lengvatomis tikrai skatinamos labai efektyviai, pavyzdžiui, kino koprodukcijos skatinimas. Jis Lietuvai suteikia didžiulės vertės sukurtus naujus filmus. Manau, kad ir kitose sferose labai gerai apgalvojus, kaip turi veikti lengvatos, galima atrasti tinkamą mechanizmą“, – tvirtino jis.

„Kultūros ministerija nuosekliai dirba ieškodama, kokie galėtų būti nauji būdai skatinant mecenatystę, ne tik simbolinio vardo suteikimas“, – pridūrė jis.

Pasak kultūros ministro, vienas iš variantų būtų pakoreguoti Labdaros ir paramos įstatymą, kur numatytos lengvatos verslui, labiau jį pritaikant kultūros rėmimui.

Nacionalinio mecenato vardą kol kas turi vienintelis asmuo – bendrovės „Teltonika“ steigėjas ir savininkas Arvydas Paukštys. Jam šis vardas suteiktas pernai už finansinę paramą atstatant Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčią Prienų rajone.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *