Valdantieji ketina visuomenei atverti Seimo vadovybės posėdžius

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Valdantieji ėmėsi iniciatyvos visuomenei atverti, kas vyksta per Seimo vadovybės posėdžius.

Seime kelią skinasi „valstiečių“ Ramūno Karbauskio, Arvydo Nekrošiaus ir Guodos Burokienės rengta statuto pataisa, kad Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžiai turi būti transliuojami Seimo interneto svetainėje.

Šis projektas registruotas lapkričio pradžioje, per mėnesį jis jau įveikė du balsavimus Seimo plenarinių posėdžių salėje, buvo apsvarstytas komitetų.

Liko paskutinis balsavimas dėl jo priėmimo.

Pagal projektą, Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžių darbotvarkės taip pat turėtų būti skelbiamos parlamento interneto svetainėje, saugomi tų posėdžių vaizdo ir garso įrašai.

Minėta iniciatyva valdantiesiems gimė, kai jiems nepavyko valdyboje priimti norimų sprendimų, pavyzdžiui, nepavyko užblokuoti Seimo vadovo Viktoro Pranckiečio komandiruotės į Armėniją.

Tuomet „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad Seimo valdyboje daugumą turi opozicija. Prie jos jis priskiria ir Seimo pirmininką V. Pranckietį.

Mišriai Seimo narių grupei priklausantis parlamentaras Povilas Urbšys minėtas pataisas pavadino Seimo diskreditavimu.

„Sta­tu­to pa­tai­sos su­si­ju­sios su tuo, kad ga­li­ma to­liau tęs­ti tą dis­kre­di­ta­vi­mo kampaniją, šiuo at­ve­ju Sei­mo val­dy­bos. Tas at­vi­ru­mo prie­puo­lis, ku­ris yra apė­męs, yra tik prie­dan­ga tam, kad bū­tų už­slėp­tas tas no­ras bet ko­kia kai­na tar­si nu­plėš­ti kaž­ko­kią skrais­tę nuo val­dy­bos ir pa­ro­dy­ti – štai ko­kia ji yra“, – sakė politikas, šią savaitę Statuto pataisas svarstant plenariniame posėdyje.

„Aš tik­rai ne prieš vie­ši­ni­mą ir ne prieš skaid­ri­ni­mą, bet fak­tas yra tai, kad ei­li­nį kar­tą vėl ini­ci­juo­ja­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos ne­su­si­ję su tuo“, – tvirtino J. Urbšys.

Šiuo metu valdybą sudaro aštuoni politikai: parlamento vadovas, šeši pavaduotojai ir opozicijos lyderis.

Ji svarsto Seimo darbo organizavimo, parlamentarų komandiruočių ir kelionių, kitus klausimus.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.