Per prezidento rinkimus buvo tikrinama visų kandidatų aplinka

Фото www.vsd.lt

Valstybės saugumo departamentas (VSD) per prezidento rinkimus tikrino visų kandidatų aplinką, ir turėjo tam įstatymo suteiktą pagrindą, teigia departamento vadovas Darius Jauniškis.

„Mes pateikėm informaciją, kad nebuvo tikrinta tik vieno kandidato aplinka, aš dar kartą sakiau, kad buvo tikrinta visų kandidatų aplinka“, – antradienį po uždaro Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio sakė VSD vadovas.

Seimo NSGK vadovas Dainius Gaižauskas po komiteto posėdžio tvirtino įsitikinęs, kad „VSD veikė teisėtai, Valstybės gynybos tarybos suplanuotais prioritetais, ir teisėtumas tikrai nebuvo pažeistas“.

Parlamentinį tyrimą dėl žvalgybos pareigūno pateiktos informacijos apie galimai neteisėtai rinktą medžiagą atlikti siūlantis Seimo NSGK narys Vytautas Bakas tuo tarpu tvirtina, kad VSD vadovo paaiškinimai abejonių neišsklaidė.

„Visiškai nesutinku, kad mes visus VSD vadovo veiksmus galėtume įvertinti kaip teisėtus, nes tam reikia atlikti parlamentinį tyrimą“, – žurnalistams sakė V. Bakas.

Antradienį popiet komitetas vyks į VSD, kurs susipažins su patikrinimo procesu.

VSD turėjo pagrindą stebėti rinkimus, sako vadovas

VSD vadovas D. Jauniškis po komiteto posėdžio teigė, kad departamentas „turėjo visus pagrindus ir įgaliojimus sekti rinkimų procesą“, o surinkta informacija niekam nebuvo teikiama.

„VSD neteikia informacijos niekam ir šiuo atveju neteikė niekam. Tai yra mūsų vidiniai dalykai ir mes turėjom visus pagrindus ir įgaliojimus sekti rinkimų procesą, apsaugoti rikimus nuo galimų įtakų iš išorės, ką ir padarėm“, – sakė D. Jauniškis.

Klausiamas, kuriuos rinkimuose dalyvaujančius asmenis tikrino departamentas, VSD vadovas atsakė, kad „pavardes, kurios tikrinamos, pateiksime, kada komitetas atvažiuos į VSD patalpas, mes parodysime, kaip tai daroma“.

„Informacijos yra daug ir jos plaukia visais būdais, ir ta informacija duodama į mašinas, patikrinama per mūsų duomenų bazes, ar yra kažkokių bėdų ar dar kažko, jei nėra, ta informacija tiesiog sunaikinama, ir viskas“, – pasakojo VSD vadovas.

 Jis taip pat sakė negalintis komentuoti, kodėl apie informacijos rinkimą pranešusiam žvalgybos pareigūnui galėjo pasirodyti, kad tai daroma neteisėtai.

„Aš nežinau, negaliu komentuoti pranešėjo ir to nenorėčiau daryti, gerbiu jo pilietinę pareigą, kurią jis atliko, kodėl jam pasirodė, nenorėčiau (vertinti – BNS) tai yra jo informacija ir jis už tai atsakingas“, – teigė D. Jauniškis.

D. Gaižauskui dėl VSD abejonių nekyla

Seimo NSGK vadovas „valstietis“ D. Gaižauskas po uždaro komiteto posėdžio konstatavo, kad „pagrindai veikti VSD taip, kaip veikė, nepažeisti“.

„Komitetas išklausęs VSD vadovą ir kitus atstovus gali konstatuoti, kad VSD veikė teisėtai, vadovaudamasis Nacionalinio saugumo strategija, kurios viena pagrindinių užduočių – politinės sistemos apsauga, tai yra Valstybės gynybos tarybos suplanuotais prioritetais, ir teisėtumas tikrai nebuvo pažeistas“, – sakė D. Gaižauskas.

Komiteto vadovas taip pat pažymėjo, kad „informacijos VSD nerinko nei pagal jokį užsakymą, ir juo labiau neteikė vėliu informacijos kandidatams po jos patikrinimo“.

„Trečia, rinkimų metu buvo tikrinami visi kandidatai, kas buvo nustatyta užduotyse, kurias suformulavo VSD vadovas. Nebuvo selekcionuotas nei vienas kandidatas ir nei vieno kandidato aplinka nebuvo kaip nors išskirtinai (tikrinama – BNS)“, – kalbėjo komiteto vadovas.

D. Gaižauskas taip pat teigė, kad komitetas jau šiuo metu atlieka situacijos tyrimą, tad atskiras parlamentinis tyrimas dėl situacijos VSD – nereikalingas.

„Tai, ką dabar atlieka komitetas, atlieka beveik tą patį, ką atliktų ir laikinoji komisija. Jei VSD nebūtų sutikęs įsileisti į vidų ar panašiai, būtume kreipęsi į Seimą, kad būtų suteiktas leidimas pradėti laikinąją tyrimo komisiją. Bet komitetas pagal statutą ir taip atlieka parlamentinę kontrolę, tad tas tyrimas jau atliekamas“, – sakė D. Gaižauskas.

V. Bakas sieks laikinosios komisijos

NSGK narys ir buvęs vadovas Vytautas Bakas tuo tarpu teigia, kad abejonės dėl VSD rinktos informacijos neišsklaidytos, ir tam reikia parlamentinio tyrimo.

„Pranešėjo nuomone, informacija apie kandidatus ir kitus rinkimų proceso dalyvius buvo renkama neteisėtai, galimai darant nusikalstamas veikas, pažeidžiant politinio neutralumo principą, ir šiandien posėdyje tos abejones nebuvo išsklaidytos“, – po komiteto posėdžio žurnalistams sakė v. Bakas.

„Visiškai nesutinku, kad mes visus VSD vadovo veiksmus galėtume įvertinti kaip teisėtus, nes tam reikia atlikti parlamentinį tyrimą“, – pažymėjo V. Bakas.

Jis vylėsi, kad Seimo valdyba persvarstys jo siūlymą inicijuoti parlamentinį tyrimą.

„Komitetas, kuriam aš vadovavau tuo metu, niekada nėra formulavęs užduočių rinkti informaciją apie kandidatus į prezidentus, Seimo narius arba jų aplinkas, Valstybės gynimo taryba taip pat to nėra dariusi, todėl aš manau, kad tik specialioji tyrimo komisija gali atsakyti į klausimus, kiek yra pagrįstas pranešėjo pranešimas“, – kalbėjo parlamentaras.

„Aš tikiuosi, vakar girdėjome ir Seimo pirmininką, kad ta komisija bus sukurta. Tikiuosi, kad Seimo valdyba, susirinkusi į posėdį, tokį sprendimą priims“, – klausiamas, ar pats imsis žingsnių inicijuoti komisiją, atsakė V. Bakas.

Pasak NSGK nario, jei tyrimo neinicijuos valdyba, jis svarstys galimybę tyrimą inicijuoti pats, surinkęs parašus. Inicijuoti laikinajai tyrimo komisijai reikia ne mažiau kaip 36 parašų.

Praėjusią savaitę paskelbta, kad aukšto rango žvalgybos pareigūnas yra informavęs tuometinį Seimo NSGK pirmininką Vytautą Baką, jog VSD vadovybės nurodymu 2018–2019 metais žvalgyba rinko informaciją apie tuometinio kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos aplinkos žmones ir diplomatą Vygaudą Ušacką.

Pareigūnas, kuriam suteiktas pranešėjo statusas, teigė manantis, kad šiais veiksmais žvalgybos vadovai galėjo pažeisti teisėtumo ir politinio neutralumo principus. V. Bako vertinimu, pateikti duomenys rodo, kad VSD galėjo kištis į politinius procesus.

VSD teigia, kad informacijos apie minimus asmenis nerinko, griežtai laikėsi įstatymų. Žvalgybos tarnyba tvirtina, kad galėjo tikrinti informaciją, vykdydama pavedimą tirti galimą užsienio valstybių kišimąsi į rinkimus.

V. Bakas perdavė medžiagą Specialiųjų tyrimų tarnybai ir Generalinei prokuratūrai, o sužinojęs, kad tyrimas nebeatliekamas, Seimo valdybai pasiūlė inicijuoti parlamentinį tyrimą.

Komitetas yra išklausęs informaciją apie Generalinės prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktą patikrinimą dėl pareigūno pateiktos informacijos. NSGK pirmininkas D. Gaižauskas tuomet žurnalistams sakė, kad pareigūnai gautą medžiagą tikrino dešimt mėnesių ir nusikalstamų veikų požymių nebuvo nustatyta.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.