V. Putinas karo veteranams skiria vienkartines išmokas pergalės kare metinių proga

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką dėl vienkartinių išmokų tam tikroms piliečių grupėms pergalės Antrajame pasauliniame kare 75-ųjų metinių proga, įskaitant kriterijus atitinkančius Rusijos piliečius, nuolat gyvenančius Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.

Kremliaus interneto svetainėje penktadienį paskelbtame įsake prezidentas nurodo šių metų balandžio ir gegužės mėnesiais skirti vienkartines išmokas Rusijos piliečiams, nuolat gyvenantiems Rusijos Federacijos teritorijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, kurie yra Antrojo pasaulinio karo invalidai, veteranai arba vaikystėje karo metu buvo laikomi koncentracijos stovyklose, getuose ir kituose sulaikytųjų objektuose, kuriuos įsteigė naciai ir jų sąjungininkai.

Išmokos taip pat bus skirtos karių, žuvusių Sovietų Sąjungos karo su Suomija, Antrojo pasaulinio karo ir karo su Japonija laikotarpiu, našlėms ir našliams, taip pat mirusių Antrojo pasaulinio karo invalidų ir veteranų našlėms ir našliams.

Išmoką sudarys 75 tūkst. rublių (1 080 eurų).

„Didžiojo Tėvynės karo (Antrojo pasaulinio karo) veteranai, patenkantys į asmenų kategoriją, apibrėžtą 1995 metų sausio 12 dienos federalinio įstatymo N5-FZ „Dėl karo veteranų“ 2 straipsnio 1 punkto 4 papunktyje, ir buvę suaugę nacių koncentracijos stovyklų, kalėjimų ir getų kaliniai gaus 50 tūkst. rublių (720 eurų)», – nurodoma įsake.

Rusijos vyriausybės paprašyta pagal nustatytas procedūras padengti šio įsako įgyvendinimo išlaidas.

Išmokos Rusijoje ir Baltijos šalyse gyvenantiems Antrojo pasaulinio karo veteranams skiriamos kasmet prieš Pergalės dieną, Rusijoje minimą gegužės 9-ąją.

Pernai V. Putino įsakymu veteranams išmokėta po 10 tūkst. rublių (apie 144 eurus).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *